Med mange års erfaring i udvikling af intranetløsninger til individuelle virksomheder, besluttede vi, at skabe et universelt intranet med multifunktionalitet; intras.

Her er det er dig og din virksomheds behov, der er i fokus.

Teamet bag intras – ambitiøst og pragmatisk

Du finder intras' hovedsæde i Nupark i Holstebro. Det er her de komplekse IT-løsninger bliver forvandlet og udviklet, så de let kan implementeres og anvendes i praksis. Udover de erfarne intranet- og CMS-programmører, finder du også kommunikationsmedarbejderne, der sikrer, at intras er brugervenligt og let at anvende på enhver arbejdsplads.

Intras har rødder i et CMS-bureau, der siden 2003 har udviklet specialtilpassede webdesigns og ECM-løsninger. Intras blev etableret som selvstændig enhed og ApS i 2017.

Et brugervenligt, multifunktionelt og kommunikationsfremmende intranet

Formålet med intras er at optimere samarbejdet og kommunikationen internt i din virksomhed via en brugervenlig og funktionsrig platform. En online og responsiv brugerflade sikrer, at alle dine medarbejdere har nem adgang. Det gør, at vidensdeling og dialog bliver lettilgængeligt for alle i din virksomhed. Uanset om du tjekker ind på en mobil, en tablet eller en computer.

Et digitalt intranet skaber flydende arbejdsprocesser og større effektivitet

En komplet intranetløsning gør hverdagen lettere for alle medarbejdere og ikke mindst ledelsen. Det skaber grobund for et værdiskabende samarbejde, flydende arbejdsprocesser og større effektivitet.

Med intras få du et intranet, der løbende udvikles og tilpasses fremtidens behov. Det er et multifunktionelt, digitalt intranet, der vil hjælpe enhver type virksomhed til at arbejde mere strategisk og effektivt for at nå sine målsætninger.

Fundament for en moderne og social arbejdsplads

Intras intranetløsning medvirker til at skabe mere social interaktion medarbejderne imellem. Du kan nemt opfordre til socialt engagement og skabe en stærkere fællesskabsånd med intras mange forskellige sociale og fælles funktioner.

Dine data opbevares sikkert

Du kan trygt uploade virksomhedens dokumenter til intras. Hver enkelt medarbejder har eget login til en personlig profil, som kun administratoren (ofte lederen eller HR-chefen) og eventuelt udvalgte afdelingsledere kan få adgang til. Alle data, filer og dokumenter opbevares på vores sikrede og beskyttede servere.

Skræddersy din egen intranetløsning - uanset virksomhedstype

Du kan funktionstilpasse dit intranet efter behov. Som udgangspunkt har du adgang til alle modulerne (afhængigt af den løsning du vælger), og så kan du ellers bare fjerne de moduler, som din virksomhed ikke har behov for.  Alle funktionerne er bygget op, så det er brugervenligt og let at administrere.I dag er intras anvendt af mange forskellige typer virksomheder i alle størrelser; industrivirksomheder, sundhedsprofessionelle, håndværksvirksomheder, kæder, detailhandelen og ikke mindst; i små og store administrations- og servicevirksomheder.

Prøv intras intranet gratis i 30 dage – det tager kun 5 minutter, og så er du i gang.

Funktionerne inkluderer bl.a. statistik og registrering af:

 • fravær og sygedage
 • kørsel og kørselsplanlægning
 • hvem der er tilstede
 • ferieplanlægning
 • manglende ferie- og fridage
 • løste og uløste opgaver

Nem vidensdeling med:

 • interne beskeder
 • upload af virksomhedens dokumenter (mulighed for adgangsbegrænsning)
 • kalender med fødselsdage og jubilæer
 • opslag på fælles opslagstavle
 • søgbar telefonbog

og mange andre funktioner, der gør hverdagen lettere på en arbejdsplads. Se mere om intranet funktionerne her.